Testex MAX

599 kr
499 kr
Artikelnummer: SB012
Leverantör: SNS Biotech

Frigör maximalt med testosteron naturligt

Öka Styrka och Uthållighet

Ökad Lust


TESTEX-MAX™ – Den nya avancerade versionen är här.
Alla vet att testosteron är det ultimata hormonet för att utveckla större och starkare muskler. Det är ett av nyckelhormonerna som avgör hur mycket total styrka och muskelmassa du kan utveckla. TESTEX-MAX™ är en icke-steroid, icke-hormonell, helt naturlig testosteronaktivator som arbetar med kroppens naturliga produktion av testosteron och hjälper till att förstärka dina fria testosteronnivåer. När det gäller att maximera muskelprestanda, styrkeökningar och återhämtning är absolut ingenting viktigare än att hålla valfria testosteronnivåer. Den avancerade TESTEX-MAX™ innehåller en D-asparaginsyrablandning som kallas Double D-Test (DAA och N-metyl D-asparaginsyra (NMDA)) och nyckelingredienser med androgena egenskaper, ingredienser för att stödja lever- och prostatafunktioner samt anti- Kataboliskt komplex som kan förstärka den totala effekten eftersom det bekämpar omvandlingen av testosteron till östrogen. † TESTEX-MAX™ innehåller även Test-Synergy Matrix, en blandning av mycket potenta naturliga extrakt som har visat sig främja naturlig frisättning av fritt testosteron, i denna formel hittar du högkoncentrationsextrakt från örterna, Avena Sativa, Tribilus Terrestris, Macarot, bockhornsklöver och vi har lagt till naturligt bor för att göra den ännu mer potent. För att öka TESTEX-MAX™ till maximala nivåer har vi lagt till optimeringsmedlet som innehåller ingefäraextrakt och piperin så att du vet att du får den bästa effekten från din första portion. Allt som allt är TESTEX-MAX™ en av de mest potenta, om inte den bästa, naturliga pro-testosteronprodukterna på marknaden

TESTEX-MAX™– The New Advanced Formula Everyone knows that testosterone is the ultimate hormone in developing bigger and stronger muscles. It ́s one of the key hormones that determines how much overall strength and muscle mass you can develop. TESTEX-MAX™is a non-steroidal, non-hormonal, all- natural testosterone activator that works with the body ́s natural production of testosterone aiding in the amplification of your free form testosterone levels. When it comes to maximizing muscular performance, strength gains, and recovery, absolutely nothing is more important than keeping optional testosterone levels. The advanced TESTEX-MAX™ contains a D-Aspartic Acid blend called Double D-Test (DAA and N-methyl D-Aspartic Acid (NMDA)) and key ingredients with androgenic properties, ingredients to support functions of liver and prostate plus Anti-Catabolic complex that may boost the overall effect as it combats the conversion of testosterone to estrogen. † TESTEX-MAX™also contain Test-Synergy Matrix, a blend of highly potent natural extracts that has been shown to promote natural release of free testosterone, in this formula you will find high concentration extracts from the herbs, Avena Sativa, Tribilus Terrestris, Maca Root, Fenugreek and we have added natural Boron to make it even more potent. To boost TESTEX-MAX™to maximum levels we have added the Optimizing Agent that contains Ginger extract and Piperine so you know you get the best effect from your first serving. All in all TESTEX-MAX™is one of the most potent, if not the best, natural pro-testosterone products on the market